Träning och Priser

Träningen bedrivs i egen lokal på Lundåkragatan 4, Landskrona.

lajk

Onsdagar:

  • Kyu (från 14år): 18:30-20
  • Mon (9 – 13år):   18-19

Lördagar:

  •  Kyu (från 14år) 10:00-11:30
  • Mon (9-13år)      11:00-12:00
  • Knatte                   10:00-11:00

Söndagar:

  • Kyu (från 14 år)  tider efter överenskommelse
Alla våra instruktörer är licenserade enligt Svenska Ju-jutsu förbundets krav.

Terminspriser:

Knatte: (4-8år)  350:-
Mon:    (9-13år)  450:-
Kyu: (från 14år) 1000:-
Familj: 1700:-
Stödmedlem: 300:-
Student (universitet/högskola): 450:-